MENU
2019-10-04

OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU SJEDNICE SKUPŠTINE AMUS-a

Asocijacija kompozitora - muzičkih stvaralaca (AMUS) organizuje sjednicu Skupštine 23.10.2019. godine u velikoj sali JU “Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo”, sa početkom u 15:00 sati.

Skupština bi trebala biti, ujedno i izborna, a članovi će imati priliku birati cjelokupno rukovodstvo AMUS-a.

Članovi i javnost su upoznati sa činjenicom da je Institut za intelektualno vlasništvo BiH, uslovno oduzeo dozvolu AMUS-u za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora muzičkih djela na period od 12 mjeseci.

AMUS nastavlja djelovanje u skladu sa Zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i čini napore da se ispune zahtjevi Instituta, među kojima je i održavanje Skupštine AMUS-a sa dovoljnim brojem prisutnih članova i usvajanjem dokumenata.

Dozvola i opstanak AMUS-a mora biti iznad svih ličnih interesa, neslaganja i privatnih zamjerki prema drugim članovima, organima ili samom AMUS-u kao organizaciji.

Nakon brojnih, intenzivnih i upornih pokušaja izvana i iznutra da se utiče na rad i ugrozi opstanak AMUS-a, sada je, kao nikad prije, vrijeme da se pokaže jedinstvo autora.

AMUS je Udruženje autora, muzičkih stvaralaca i BIĆE KAKO AUTORI KAŽU!

 

Linkovi za preuzimanje materijala:

 1. OBAVJEŠTENJE I POZIV ČLANOVIMA AMUS-a
 2. POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AMUS-a I IZJAVA
 3. POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA AMUS-a I IZJAVA

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Trg solidarnosti 2a
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Veselina Masleše 1
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22