MENU
2019-10-04

POZVALI SMO NA SKUPŠTINU

Poštovane članice i članovi AMUS-a,

AMUS je dana 04.10.2019. godine uputio Poziv za predstojeću sjednicu Skupštine predstavnicima Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, kao i predstavnicima Ministarstva pravde BiH.

Od početka 2019. godine, AMUS konstantno i blagovremeno obavještava o pritiscima, nezakonitom i nestatutarnom radu grupe autora, koje je kulminiralo osnovanom sumnjom da su neovlašteno izradili i koristili pečat AMUS-a.

Jedna od tačaka Dnevnog reda, tačnije tačka 9. je Odluka o razriješenju članova organa Udruženja i izbor novih članova organa Udruženja. U pozivu je navedeno da jedino ova zakonito i statutarno zakazana sjednica Skupštine može razriješiti i/ili birati nove članove organa AMUS-a.

AMUS djeluje kao jedno jedinstveno Udruženje – jedina kolektivna organizacija ove vrste prema Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, naglašavamo da se Udruženje ne može dijeliti.

Link za preuzimanje poziva upućenih ka Institutu za intelektualno vlasništvo BiH i Ministarstvu pravde BiH:

 1. Poziv za predstojeću Skupštinu upućen Institutu za intelektualno vlasništvo BiH,
 2. Poziv za predstojeću Skupštinu upućen Ministarstvu pravde BiH.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Trg solidarnosti 2a
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Veselina Masleše 1
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22