MENU
2019-10-09

Obezbijeđen prijevoz na Skupštinu

Poštovane članice i članovi AMUS-a,

Obavještavamo vas da će Udruženje AMUS za svoje članove organizovati prijevoz na predstojeću Skupštinu AMUS-a iz sljedećih gradova: Bihać, Banja Luka, Tuzla i Mostar.

Kako bismo što prije mogli pristupiti organizaciji, potrebno je da Vašu prijavu za dolazak na Skupštinu AMUS-a organiziranim prijevozom dostavite u što kraćem roku na e-mail adresu: sekretar@amus.ba.

Vašu prijavu možete poslati također putem pošte ili dostaviti lično u neku od poslovnica AMUS-a u Sarajevu, Mostaru ili Banja Luci. Link sa adresama i kontaktima poslovnica se nalazi u produžetku: http://amus.ba/new/onama.php?ID=18.

Za članove Skupštine AMUS-a koji budu prisustvovali na sjednici Skupštine, a koji nisu iz Sarajeva ili iz nekog od gore navedenih gradova, također će biti nadoknađeni troškovi prijevoza i to u visini povratne autobuske karte od mjesta boravka prijavljenog u AMUS-u do Sarajeva. Isplata naknade troškova biće izvršena na žiro račun člana AMUS-a poslije sjednice Skupštine, pod uslovom da je svojim potpisom potvrdio prisustvo.

Ukoliko prijavljeni broj članova bude manji od 5 (pet), prijevoz neće biti organiziran, ali će autorima svakako biti nadoknađeni troškovi prijevoza i to na način i pod uslovima definisanim u prethodnom pasusu.

 

S poštovanjem,

Stručna služba AMUS-a

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Trg solidarnosti 2a
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Veselina Masleše 1
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22