MENU

O NAMA

Ovlašteni terenski zastupnici

Zbog ispunjenog Poslovnog plana u dijelu koji se odnosi na troškove rada ovlaštenih terenskih zastupnika AMUS-a, AMUS trenutno nema ovlaštene terenske zastupnike.

O njihovom eventualnom ponovnom angažovanju, blagovremeno ćemo obavijestiti naše članstvo, korisnike i javnost uopšte.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Trg solidarnosti 2a
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Veselina Masleše 1
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22