Baza djela sa pretragom

Ukoliko ne znate tačno ime i prezime autora ili naziv djela u jedno od polja (Autor ili Djelo) upišite samo dio imena ili prezimena odnosno naziva i dobiti ćete ispis svih autora odnosno djela koji u svojem imenu odnosno nazivu sadrže taj dio. Tako ako u rubriku autor upišite npr. ime Almir, dobiti ćete ispis svih autora čije je ime Almir.

Ako pak u rubriku djelo upišete jednu od riječi iz naziva djela npr. sreća, dobiti ćete popis svih djela koja u svojem nazivu sadrže tu riječ.

Također, moguće je i pretraživanje po samo dijelu imena i prezimena autora odnosno naziva djela.

Napomena : Djela u bazi su upisivana prema registraciji, što znači da bi dobili potpun repertoar morate pretraživati autora po svim njegovim imenima poznatim javnosti(pseudonime).

Također je jako bitno napomenuti da umjesto afrikata(č,ć,đ,dž) koriste slova bez kvačica (c,d,dz)