PREPORUKE U VEZI SA PRIJAVOM DJELA

Objavljeno 12. June 2017

 

Poštovane članice i članovi AMUS-a,

kao što vam je poznato, od 10. aprila ove godine, vaša djela prijavljujete na novom obrascu.

Ukoliko to niste učinili do sada, molimo vas da novi obrazac za prijavu djela preuzmete OVDJE te da sve buduće prijave vaših djela budu ispunjene na ovom novom obrascu. Pored obrasca, OVDJE možete preuzeti i Upute za popunjavanje obrasca (upute ne trebate dostavljati uz prijavu djela, ali će vam poslužiti prilikom popunjavanja novog obrasca).

Molimo vas da sve prethodne verzije obrasca uklonite sa vaših računara, jer pretpostavljamo da nehotice kada želite da popunite prijavu, pretraživač na vašem računaru pronađe neku od starih verzija obrasca.

Prijava djela na novom obrascu ubrzaće proces unosa vaših novih prijava u bazu djela AMUS-a.

Na taj način biće ubrzan i proces obrade a samim tim i isplate autorskih naknada.

 

Prilikom popunjavanja novog obrasca AMUS-a, molimo vas da obratite pažnju na sljedeće:

  • da ispunite sve rubrike u prijavi;
  • da prijave budu čitke i vlastoručno potpisane;
  • da prije popunjavanja i dostavljanja prijave provjerite na web stranici AMUS-a u rubrici „PRETRAŽIVAČ DJELA I AUTORA“ da li je neki koautor već prijavio to djelo, kako biste uskladili podatke iz prijave, a sve u cilju izbjegavanja mogućeg konflikta, što prolongira unos djela u bazu i isplatu naknada za to djelo.

 

Podsjećamo da na osnovu člana 7. Godišnjeg plana raspodjele ubranih naknada, usvojenog na Skupštini AMUS-a 5.4.2017. godine, djelo može prijaviti isključivo autor teksta ili autor muzike.

Aranžer može dostaviti saglasnost većinskog autora i to u pisanoj formi. Ukoliko vas, kao aranžera, većinski autor istog djela navede u svojoj prijavi, pisana saglasnost neće biti potrebna.

Nadamo se da će vam ova uputstva pomoći kako bi sve nove prijave djela bile što prije unesene u bazu AMUS-a.

Hvala vam na saradnji.

S poštovanjem,

STRUČNA SLUŽBA AMUS-a