Potpisani ugovori sa svjetskim kompanijama Spotify, You Tube i Facebook

Objavljeno 04. July 2019

 

Razvoj novih digitalnih tehnologija utječe i na proces distribucije muzike, kao i na oblike u kojima se ona koristi. S tim u vezi, AMUS, po uzoru na rješenja kolektivnih organizacija za zaštitu muzičkih autorskih prava u svijetu, potpisao je ugovore sa kompanijama, svjetskim društvenim platformama Spotify, You Tube i Facebook.

Ovim ugovorima,  AMUS svojim članovima osigurava zaštitu i ostvarivanje autorskih muzičkih prava na ovim digitalnim medijima.

Također, u proteklih dana proširena je i saradnja sa Organizacijom muzičkih autora Srbije - Sokoj.