O AMUS-u

AMUS je Udruženje „Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca“ osnovano 2000. godine. Izmjene i dopune Statuta AMUS-a i usklađivanje sa odredbama novog Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i Zakona o udruženjima i fondacijama su registrovane Rješenjem Ministarstva 01/6-67-RS/02 od 12.01.2012.godine.

Predsjednik Skupštine AMUS-a je Edin Dervišhalidović - Dino Merlin, a potpredsjednik je Mladen Matović.

Članovi Upravnog odbora su:

  • Davor Sučić, predsjednik
  • Nedim Babović, potpredsjednik
  • Igor Vukojevićčlan
  • Amir Šehić, član
  • Nedžad Imamović, član
  • Enver Šadinlija, član

Članovi Nadzornog odbora su:

  • Hamza Ražnatović, predsjednik
  • Almas Smajlović, član
  • Zijo Rizvanbegović, član

Generalni direktor Stručne službe je Trnčić Lejla.

Članovi su, između ostalih: Amil Lojo, Armin Šaković, Asim Horozić, autorski tim Dubioza Kolektiv, Dado Čaušević, Dino i Adnan Šaran, Dino Muharemović, Dino Šukalo, Donna Ares, Eldin Huseinbegović, Elvir Laković Laka, Esad Purić, Fahrudin Pecikoza, Frenkie, Goran Bregović, Hari Varešanović, Jadranka Stojaković, Kemal Monteno, Mario Knezović, Maja Milinković, Milić Vukašinović, Mirza Hadžiahmetović, Mladen Matović, Nazif Gljiva, Prof. Džemaludin Latić, Saša Lazić, Sead Lipovača Zele, Slaviša Guja, Suad Julić – Šule, Tibor Tišma, Zijo Valentino i drugi.

Sada AMUS broji preko 900 članova-autora sa registrovanim repertoarom od preko 36.000 muzičkih djela.

Prema Statutu Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca Skupštinu Udruženja čine svi redovni članovi Udruženja s jednakim pravom glasa.