Kontakt

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

Trg solidarnosti 2a
71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 20 56 00
Tel: +387 33 25 53 00
Fax: +387 33 21 82 58

www.amus.ba
strucnasluzba@amus.ba

 

PODRUŽNICA BANJA LUKA

Veselina Masleše 1
78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 51 217 477 

PODRUŽNICA MOSTAR

Kneza Branimira 6
88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: +387 36 322 022