Obrasci za korisnike

Poštovani korisnici, ispod se nalaze obrasci koji su Vam potrebni za ispunjavanje zakonske obaveze plaćanja autorske naknade u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima BiH.

 

Jedini legalan način izmiranja obaveza za korištenje muzike je putem ugovora sa AMUS-om na račun:

3386 9022 6589 1403 kod UNICREDIT banke.
SVAKI DRUGI NAČIN JE NELEGALAN !!!

 

PREUZMITE OBRAZAC
Ovaj obrazac popunjavate ukoliko u sklopu Vašeg ugostitieljskog objekta koristite bilo koji oblik muzičkih autorskih djela: mehaničku muziku, odnosno muziku koja se pušta sa mehaničkih uređaja i/ili živu muziku, odnosno nastup izvođača u živo.

PREUZMITE OBRAZAC
Ovaj obrazac popunjavate ukoliko organizirate nastup/koncert bilo kojeg izvođača na teritoriji Bosne i Hercegovine.

PREUZMITE OBRAZAC
Ovaj obrazac popunjavate nakon održanog nastupa/koncerta u kojem moraju stajati podaci o izvedenim djelima na nastupu/koncertu o kojem je riječ.

PREUZMITE PRAVILNIK
poštovani korisnici, ovdje možete naći tarifu po kojoj se obračunava iznos naknade koju ste dužni platiti za korištenje zaštićenih autorskih muzičkih djela.

PREUZMITE PRAVILNIK
Ovo je ugovor kojim, kao DJ, dobijate na legalno korištenje autorska muzička djela u sklopu nastupa. Ugovor je potrebno ispuniti u 2 primjerka i dostaviti AMUS-u na potpis, nakon čega jedan primjerak ostaje AMUS-u a jedan zadržavate vi.