Ciljevi udruženja “AMUS”

AMUS je pred sebe postavio slijedeće ciljeve :

 • Okupljanje  i udruživanje kompozitora, muzičkih pisaca, muzikologa iz svih muzičkih pravaca,
 • Razvoj BH muzičkog stvaralaštva,
 • Obavljanje kulturne i muzičke djelatnosti,
 • Saradnja sa drugim autorskim, umjetničkim i sličnim udruženjima, organizacijama i društvima s područja kulture u zemlji i inostranstvu,
 • Organizovanje muzičkih manifestacija, stručnih skupova i savjetovanja o pitanjima muzičkog stvaralaštva i kulture,
 • Izdavanje muzičkih djela, pisanih djela o muzici i drugih publikacija,
 • Zaštita i kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava članova Udruženja u skladu sa Zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava,
 • Stvaranje baze podataka autora – članova Udruženja i njihovih djela,
 • Zaštita i ostarivanje autorskih prava, uključujući i iznajmljivanje muzičkih izradbenih materijala,
 • Poticanje i razvijanje stručnih i kolegijalnih odnosa medju Udruženjima koja se bave razvojem culture i njihovim članovima,
 • Zalaganje za kreiranje i provodjenje kulturne politike u skladu sa ciljevima Udruženja, i
 • Druge aktivnosti ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja.