AMUS dobio poziv za početak priprema za prijem u stalno članstvo CISAC-a

Objavljeno 14. December 2016

AMUS dobio poziv za početak priprema za prijem u stalno članstvo CISAC-a

 

Juče je na adresu Stručne službe AMUS-a stiglo pismo Svjetske konfederacije autorskih društava (CISAC).

U pismu naslovljenom na generalnu direktoricu Stručne službe AMUS-a, mr. Lejlu Trnčić, Uprava CISAC-a ističe da je Sekretarijat ove konfederacije izvršio prvu procjenu razvoja AMUS-a te uočio značajan napredak AMUS-a ka još učinkovitijem ostvarivanju prava autora.

CISAC u svom pismu podsjeća da je AMUS u junu 2013. godine postao pridruženi član CISAC-a te da je od tada prošao kroz dva probna perioda od po dvije godine.

Članstvo AMUS-a u CISAC-u biće razmotreno na Generalnoj skupštini CISAC-a koja će biti održana 8. juna 2017. godine a prilikom tog razmatranja biće uzeta u obzir preporuka Uprave CISAC-a.

S tim u vezi, potrebno je da AMUS ispuni još nekoliko uslova za prijem u stalno članstvo CISAC-a, među kojima su podnošenje online izjave o saglasnosti sa strogim profesionalnim pravilima CISAC-a i informacije o potrebnim dodatnim usklađivanjima, postavljanje informacije o repertoaru AMUS-a na CISAC-u web stranici u skladu sa instrukcijama i zaključenje ugovora o pravilima korištenja sa CISAC web stranice.  Potrebno je da sve navedeno AMUS dostavi Sekretarijatu CISAC-a do 6.1.2017. godine, kako bi Uprava CISAC-a razmotrila dostavljenu dokumentaciju i dala preporuku Generalnoj skupštini CISAC-a.

AMUS je u novembru ove godine na web stranicu CISAC-a postavio finansijske pokazatelje za 2015. godinu, koji su ocijenjeni kao veliki napredak AMUS-a u odnosu na prethodni period, što je i bio povod za dostavljanje ovog poziva AMUS-u.

Ovim putem želimo zahvaliti svim članovima AMUS-a na doprinosu koji smo svi zajednički učinili kako bi AMUS danas bio respektabilna kolektivna organizacija za zaštitu prava autora muzičkih djela.