NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU

O NAMA

AMUS je Udruženje „Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca“ osnovano 2000. godine. Izmjene i dopune Statuta AMUS-a i usklađivanje sa odredbama novog Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i Zakona o udruženjima i fondacijama su registrovane Rješenjem Ministarstva 01/6-67-RS/02 od 12.01.2012. godine.

Na Skupštini održanoj dana 23.10.2019. godine izabrana su nove osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje  Udruženja, kao i novi članovi organa upravljanja, a koji su sa više od 1000 glasova naših autora potvrđeni prilikom elektronskog izjašnjavanja članova AMUS-a u mjesecu aprilu i junu 2020. godine, a čija imena se nalaze u nastavku.

Predsjednik i potpredsjednik
Skupštine AMUS-a

Davor Sučić

Predsjednik

Nedžad Imamović

Potpredsjednik

Članovi upravnog odbora

Nedim Babović

Predsjednik

Elvir Švrakić

Potpredsjednik

Dragan Stojković

Član

Enver Šadinlija

Član

Armin Šaković

Član

Dilvad Felić

Član

Fahrudin Pecikoza

Član

Članovi nadzornog odbora

Igor Hamza Ražnatović

Predsjednik

Nazif Gljiva

Član

Igor Vukojević

Član

Generalni direktor Stručne službe je Trnčić Lejla.

Članovi su, između ostalih: Amil Lojo, Armin Šaković, Asim Horozić, autorski tim Dubioza Kolektiv, Dado Čaušević, Dino i Adnan Šaran, Dino Muharemović, Dino Šukalo, Eldin Huseinbegović, Elvir Laković Laka, Esad Purić, Fahrudin Pecikoza, Frenkie, Goran Bregović, Hari Varešanović, Mario Knezović, Maja Milinković, Milić Vukašinović, Mirza Hadžiahmetović, Mladen Matović, Nazif Gljiva, Prof. Džemaludin Latić, Saša Lazić, Sead Lipovača Zele, Slaviša Guja, Suad Julić – Šule, Tibor Tišma, Zijo Valentino, Emir Bukovica, Mirko Šenkovski Đeronimo, Branko Đurić i drugi.

Sada AMUS broji preko 900 članova-autora sa registrovanim repertoarom od preko 36.000 muzičkih djela.

Prema Statutu Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca Skupštinu Udruženja čine svi redovni članovi Udruženja s jednakim pravom glasa. 

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22