NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU

O NAMA

AMUS je Kolektivna organizacija koja zastupa autore muzičkih djela prema odredbama člana 18. stav 1 Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava (“Službeni glasnik BiH“, br. 63/10, u daljem tekstu: „ZKOASP“), te po osnovu Rješenja Instituta za intelektualno vlasništvo broj: IP-03-47-5-12-06059/VT od 21.06.2012. godine (“Službeni glasnik BiH“, br. 55/12 od 17.07.2012. g.), sa ispravkom u vidu Zaključka broj: IP-03-47-5-00421/15VT od 20.01.2015. godine.

Na Skupštini održanoj dana 23.10.2019. godine izabrana su nove osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje  Udruženja, kao i novi članovi organa upravljanja, a koji su sa više od 1000 glasova naših autora potvrđeni prilikom elektronskog izjašnjavanja članova AMUS-a u mjesecu aprilu i junu 2020. godine, a čija imena se nalaze u nastavku.

Predsjednik i potpredsjednik
Skupštine AMUS-a

Davor Sučić

Predsjednik

Damir Imamović

Potpredsjednik

Članovi upravnog odbora

Nedim Babović

Predsjednik

Elvir Švrakić

Potpredsjednik

Dragan Stojković

Član

Enver Šadinlija

Član

Armin Šaković

Član

Dilvad Felić

Član

Fahrudin Pecikoza

Član

Članovi nadzornog odbora

Igor Hamza Ražnatović

Predsjednik

Nazif Gljiva

Član

Igor Vukojević

Član

Generalni direktor Stručne službe je Trnčić Lejla.

Sada AMUS broji preko 900 članova-autora sa registrovanim repertoarom od preko 36.000 muzičkih djela.

Prema Statutu Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca Skupštinu Udruženja čine svi redovni članovi Udruženja s jednakim pravom glasa. 

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22