NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU

O NAMA

Fond za kulturne namjene i fond solidarnosti

ZAKOASP  član 7. Stav 2: „Izuzetno, statutom kolektivne organizacije može se izričito predvidjeti da se određeni dio prikupljenih sredstava odvoji za kulturne namjene, kao i za unapređenje penzijskog, zdravstvenog i socijalnog statusa svojih članova. Visina tako izdvojenih sredstava ne smije da bude veća od 10% netto prihoda kolektivne organizacije.“

Poštujući ovu odredbu Zakona i imajući u vidu brojna neriješena statusna pitanja pojedinih autora, AMUS se opredijelio da se maksimalan zakonom dozvoljeni iznos od 10% neto prihoda odvoji za ove svrhe.“

Udruženje će napraviti plan rada i utroška sredstava i odrediti komisiju koja će Upravnom odboru davati obrazložene prijedloge za upotrebu ovih sredstava. Odluke o upotrebi sredstava osim za kulturne namjene, za unapredjenje penzijskog, zdravstvenog i socijalnog statusa autora će donositi Upravni odbor ili za o posebno imenovana komisija.

Takodjer, posebna aktivnost AMUS-a će biti usmjerena prema PIOFBiH, PIORS i istom organu za teritoriju distrikta Brčko. Naime, autorima se redovno odbijaju sve dažbine i porezi od njihovih prihoda a oni od toga nemaju nikakva prava niti korist. Recimo, i do sada su značajna sredstva uplaćivana od poreza na ime socijalnog, zdravstvenog i penzionog osiguranja a da autori od kojih su ta sredstva uplaćena nemaju nikakvu korist od toga.

U tom smislu potrebno je uz stručnu pomoć pravnika u komunikaciji sa ovim institucijama definirati zahtjev da se sredstva uplaćena od strane autora stave u funkciju autora. To je moguće definirati uplatama koje će biti bilježene po imenu autora ili da se ta sredstva sliju u podračun i reguliše njihova upotreba na način da se namijeni za rješavanje potreba autora.

OBRAZAC - ZAHTJEV ZA DODJELU SREDSTAVA IZ FONDA

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22