NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji dan u mjesecu!

MENU

NOVOSTI

2020-01-22

Danas počela isplata autorskih naknada za drugu polovinu 2019. godine

AMUS je danas počeo sa isplatom autorskih naknada svojim članovima za drugu polovinu 2019. godine. Isplati je prethodila obrada podataka dostavljenih od ukupno 132 elektronska medija.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Trg solidarnosti 2a
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Veselina Masleše 1
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22