NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU

O NAMA

Historijski podaci o počecima autorskopravne zaštite i AMUS-a

 • 1884.  Počeci autorsko pravne zaštite na teritoriji Bosne i Hercegovine koja je nekada bila u sastavu austrougarske imperije datiraju od druge polovine 19.vijeka. Još 1884.godine je usvojen madjarski Zakon o autorskom pravu.
 • 1895.  Stupio na snagu austrijski zakon o autorskom pravu.
 • 1929.  U skladu sa Bernskom konvencijom a slijedeći odgovarajuće propise nemačkog, austrijskog i švicarskog zakonodavstva, usvojen je jugoslovenski Zakon o autorskom pravu.
 • 1930. Jugoslavija je postala potpisnica Bernske konvencije.
 • 1946.  Donijet je novi Zakon o autorskom pravu Vlade FNRJ. Osnovan je Zavod za autorskopravno posredništvo, kao državna ustanova, čije je djelatnost obuhvatala zaštitu svih vrsta autorskih prava. Zavod je imao centralu u Beogradu i poslovnice u sjedištima republika FNRJ, uključujući i Sarajevo. Poslovnice su obavljale ubiranje autorske naknade od korisnika, dok je centrala raspodjeljivala ubrane naknade autorima i drugim nosiocima autorskih prava.
 • 1946.  U Sarajevu je formirana Asocijacija muzičkih umjetnika i stvaralaca - AMUS.
 • 1950.  Zavod je ukinut Uredbom o prijenosu poslova autorskopravnog zastupanja i posredovanja na saveze i udruženja autora. Poslovi zaštite povjereni su autorima.  12. i 13. februara je na prvom kongresu SAKOJ-a (Saveza kompozitora Jugoslavije) za predsjednika izabran Setvan Hristić a za sekretara bosanskohercegovački muzikolog i dirigent dr.Oskar Danon.
 • 1956. SAKOJ postaje član CISAC-a.
 • 1965. osniva se Odjeljenje za zaštitu autorskih prava OZAP koji 1971. mijenja ime u Zavod za zaštitu autorskih muzičkih prava – ZAMP. ZAMP je sastavljen od republičkih poslovnica i ovlašten je za ubiranje naknada za korištenje autorskih djela.
 • 2000. Upisom u registar Ministarstva pravde Federacije Bosne I Hercegovine 30.novembra AMUS je obnovio svoj rad. Registrovan je u Sarajevu na današnjoj adresi što je objavljeno u Službenom glasniku broj 32/01. Za predsjednika AMUS-a izabran je Esad Arnautalić a za sekretara sada pokojni Vlatko Marković.
 • 2002. godine AMUS postaje jedan od osnivača Udruženja Sine Qua Non.
 • 2011. u junu Skupština AMUS-a bira novo rukovodstvo. Novi predsjednik je Edin Dervišhalidović – Dino Merlin.
 • 2011. u novembru Skupština je donijela odluku o istupanju iz osnivačkih prava Udruženja Sine Qua Non čime je ono izgubilo svaki legitimitet da zastupa autore.
 • 2012. u martu Upravni odbor donosi odluku o formiranju Stručne službe ZAMP.
 • 2012. u aprilu Skupština usvaja Poslovni plan udruženja za 2012.godinu i odlučuje da kod Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine aplicira za Dozvolu za kolektivno osvarivanje autorskog prava.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22