NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU

O NAMA

Ciljevi udruženja “AMUS”

AMUS je pred sebe postavio slijedeće ciljeve :

 • Okupljanje  i udruživanje kompozitora, muzičkih pisaca, muzikologa iz svih muzičkih pravaca,
 • Razvoj BH muzičkog stvaralaštva,
 • Obavljanje kulturne i muzičke djelatnosti,
 • Saradnja sa drugim autorskim, umjetničkim i sličnim udruženjima, organizacijama i društvima s područja kulture u zemlji i inostranstvu,
 • Organizovanje muzičkih manifestacija, stručnih skupova i savjetovanja o pitanjima muzičkog stvaralaštva i kulture,
 • Izdavanje muzičkih djela, pisanih djela o muzici i drugih publikacija,
 • Zaštita i kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava članova Udruženja u skladu sa Zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava,
 • Stvaranje baze podataka autora – članova Udruženja i njihovih djela,
 • Zaštita i ostarivanje autorskih prava, uključujući i iznajmljivanje muzičkih izradbenih materijala,
 • Poticanje i razvijanje stručnih i kolegijalnih odnosa medju Udruženjima koja se bave razvojem culture i njihovim članovima,
 • Zalaganje za kreiranje i provodjenje kulturne politike u skladu sa ciljevima Udruženja, i
 • Druge aktivnosti ostvarivanja ciljeva postojanja Udruženja.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22