NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU

O NAMA

Razlozi neuspjeha desetogodišnjeg zastupanja autora

Agencija Sine Qua Non d.o.o. nije bio samo neuspješna u ubiranju prihoda i stvaranju pouzdanog i transparentnog sistema raspodjele tantijema svojim članovima. Agencija kroz dugi period vremena pokazala da nije u stanju da kreira korektne poslovne odnose, klimu partnerstva i povjerenja sa drugim akterima u procesu kolektivnog ostvarivanja autorskog prava.

Deceniju upravljanja pravima autora Sine Qua Non d.o.o. je obilježio konfliktnim odnosom i fokusiranjem na procese koje pogoduju interesu privatne firme i njenog vlasnika od čega su autori vidjeli jako malo koristi. Ovdje se ne misli na vodjenje sudskih sporova. To je, u jednom procentu, prema pravnim licima koja ne plate korištenje muzike,neminovna mjera i prati rad svih kolektivnih organizacija. Riječ je o desetogodišnjem lošem poslovnom stavu i iritirajućem ponašanju na koje se žale većina udruženja potencijalnih korisnika usluga zastupnika autorskog prava a i velika većina autora u Bosni i Hercegovini. To je vodilo nepovjerenju korisnika i njihovih udruženja.

Tako je Agencija Sine Qua Non d.o.o. i u široj bh. javnosti a pogotovo kod ogromne većine potencijalnih poslovnih partnera – korisnika muzičkih djela stekla tkom dužeg vremenskog perioda reputaciju veoma kontroverzne firme. Ono što je anahrono važećoj praksi u Evropi i šire je da poslove kolektivnog ostvarivanja prava obavlja privatna firma. To je slučaj samo u našoj zemlji.

Novim zakonskim rješenjima u Bosni i Hercegovini koja su na snazi od 2010.godine se poslovima kolektivnog ostvarivanja prava može baviti samo pravno lice koje ima oblik udruženja, što je standard u razvijenom svijetu. To zakonsko rješene je bilo snažan impuls autorima da se organizuju i osposobe za kolektivno ostvarivanje svojih prava.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22