NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2013-06-07

AMUS PRIMLJEN U ČLANSTVO CISAC-a!

Generalna skupština Konfederacije svjetskih udruženja autora i kompozitora - CISAC - je na godišnjem sastanku održanom 5.juna donijela odluku o prijemu Asocijacije kompozitora muzičkih stvaralaca - AMUS - u članstvo ove svjetske organizacije.
Time je za četiri mjeseca od aplikacije za članstvom, i za manje od godinu od dobijanja licence za koletivno ostvarivanje autorskih muzičkih prava prava, AMUS postao članom ovog uglednog globalnog sistema zaštite autora, što je najbrže zabilježeni prijem jedne nove kolektivne organizacije. Ovo je, bez sumnje, najveće dostignuće na međunarodnom planu koje je do sada ostvario AMUS.
 

CISAC je svjetski autoritet koji broji 231 članica – društava za kolektivno ostvarivanje prava autora, te štiti interese više od 3 miliona stvaralaca i nositelja autorskih prava u cijelom svijetu. Misija CISAC-a je unaprijeđenje interesa stvaralaca i poboljšanje najviših standarda poslovanja u cilju zaštite prava autora.
Shodno tome, prijemom AMUS-a u CISAC, članovi AMUS-a su postali dio svjetske porodice muzičkih autora, što, pored ostalih prednosti, omogućava mogućnost prijave naših autora i njihovih djela u svjetske baze podataka (IPI i WID), CiSnet, kao i mogućnosti dodjeljivanja ISWC brojeva za sva objavljena djela naših članova.
ISWC su brojevi koji se dodjeljuju svakom pojedinačnom djelu, te ga identificiraju na način da gdje god da se to djelo koristi, bilo gdje u svijetu, u bilo kojem obliku, na bilo koji način, automatski se prepoznaju autorstva i alociraju se tantijemi autorima koji su stvorili to djelo.

 

To je jedan od svjetskih standarda, i jedan od uslova koje AMUS mora ispuniti kako bi opravdao povjerenje koje nam je povjerio CISAC primajući nas u članstvo u rekordnom roku! Više o ISWC brojevima, njihovoj važnosti i ulozi možete saznati na ovom linku.
Nakon prijema, očekuje se potpisivanje velikog broja recipročnih ugovora sa sestrinskim organizacijama iz cijelog svijeta.

Biti dio obitelji CISAC-a znači biti međunarodno prepoznat, biti u toku svjetskih zbivanja i, na poslijetku, imati podršku organizacije čiji glas ima moć utjecaja na razvoj društava svih veličina, od onih najvećih kao što su američki ASCAP i njemačka GEMA-a, pa sve do društava srednje i manje veličine kao što su hrvatski ZAMP, slovenački SAZAS ili, u konačnici, AMUS.

Više o CISAC-u možete saznati na ovom linku.

 

Ukoliko zelite izjavu nekog od članova AMUS-a u vezi s ovim molimo da se obratite na broj telefona 033 205 600 kako bi to realizovali.
 

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22