NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2014-02-14

POTPISAN DOGOVOR SA UDRUŽENJEM UGOSTITELJA!

Predstavnici AMUS-a i predsjednik Udruženja radnika u ugostiteljstvu RS dogovorili su u Banja Luci načine ubrzavanja legalizacije korištenja muzike u ugostiteljskim objektima. Obzirom na situaciju u zemlji odobreni su popusti svim grupama korisnika u prvoj godini poslovanja odnosno saradnje sa AMUS-om.

Sporazum se odnosi na legalizaciju korištenja muzike u ugostiteljskim objektima po važecoj tarifi, uz odobravanje popusta zbog trenutačne ekonomske situacije u zemlji i do 70% kod grupa korisnika gdje je to uistinu validno.

Naravno, za svaki ugovor sa popustom, detaljno cemo provjeriti validnost parametara potrebnih za sklapanje ugovora prije nego odobrimo umanjenje iznosa autorske naknade, kako ne bi bilo zloupotreba dogovorenih popusta i stvaranja nepovjerenja tj nelegalne konkurencije. Nadamo se da će ovo ubrzati proces uspostave sistema legalnog korištenja muzike u ugostiteljima objektima u cilju povećanja naplate autorskih tantijema.


Ova vijest propraćena je usvim medijima, od internet portala do printanih medija.  Na ovome linku (kliknite)  možete pogledati internet verziju objavu koja se odnosi na sporazum postignut sa Udruženjem radnika u ugostiteljstvu RS, kao reprezentativnim udruženjem te vrste korisnika autorskih muzičkih djela iz RS kakva je objavljena na internetu dok na ovom linku (kliknite) možete vidjeti verziju iste vijesti koja ja objavljena u nekoliko dnevnih listova.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22