NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2013-02-07

Autorske novine br. 3

AUTORSKE NOVINE Br.3 * 6.februara/veljače 2013.godine
Tel : 033 205 600, telefon i faks 033 218 258 / amus@amus.ba / Obala Kulina bana 22, Sarajevo

NASLOVI :
- POTPISAN 100.-TI UGOVOR AMUS-a SA ELEKTRONSKIM MEDIJIMA
- NOVI ČLANOVI AMUS-a
- OBAVJEŠTENJE ZA ČLANOVE KOJI SVIRAJU KLUPSKE SVIRKE
- U PRIPREMI SKUPŠTINA AMUS-a


POTPISAN 100.-TI UGOVOR AMUS-a SA ELEKTRONSKIM MEDIJIMA
5.2. - AMUS ima 102 ugovora sa elektronskim medijima. Posljednjih dana ugovore su potpisali radio Srebrenik, Čapljina, BIR, NTV AMNA Džungla, Zenit - Zenica, Korona – Trebinje, HRHB – Mostar, HRT Kiseljak, DUB radio – Kozarska Dubica, Kozarski vijesnik - Prijedor ...
Ovim je ispunjen prag od trocifrenog broja ugovora sa elektronskim medijima, te ćemo ovihi dana sa predstavnicima tri asocijacije elektronskih meidja sa kojima smo potpisali kolektivni ugovor (AEM, PEM i URS) zatražiti sastanaku u RAK-u. Na sastanku ćemo prezentirati rezultat rada i razmotriti mjere koje je RAK spreman da poduzme na poverćanuu stepena poštovanja autorskog i srodnih prava u domenu elektronskih medija.

NOVI ČLANOVI AMUS-a
Novi članovi Udruženja od posljednjeg broja Autorskih novina su : Maja Tatić, predstavnik BiH na pjesmi Evrovizije 2002., Djurica Štula (Grof Djuraz) i Sladjana Latinović Štula, Tibor Tišma (grupa Alexandria), Vladimir Kajević (Don Guido), Slaven Kraljević, Aleksandra Tahirović i Meldin Hota. Kad podvučemo : AMUS ima preko 280 članova, već!

OBAVJEŠTENJE ZA ČLANOVE KOJI SVIRAJU KLUPSKE SVIRKE
Molimo članove koji sviraju u bendovima i sviraju svoje ili autorske pjesem drugih članova udruženja, da nam mjesečno prijavljuju klubove u kojima su svirali, odnosno izvodili autorske pjesme naših autora. Razlog je što namjeravamo da, kada klub izvrši paušalnu uplatu novca, da tu svotu podijelimo na broj klupskih svirki i evidentiramo svotu novca na konto autora čije su pjesme izvođene. Ukoliko u bendu ima više autora naših članova prijaviće nam omjer autorstva prema kojem će se evidentirati tantijeme iz ove reparticione klase.

U PRIPREMI SKUPŠTINA AMUS-a
Prije nekog vremena su započete pripreme za održavanje Skupštine Udruženja. To će biti prva Skupština otkako je AMUS dobio licencu za kolektivno ostvarivanje autorskih prava. Upravo je završen rad na finanijskom izvještaju za 2012.tu, uključujući i knjigovodstvene dokumente koji su sastavni dio izvještaja.
U izradi je još tekstualni dio a fokus rada se prebacuje na Plan rada Udruženja u 2013.toj godini. Na Skupštini će biti razmatrane i izmjene Statuta, te ostala pitanja na daljim poboljšanjima u radu Udruženja.


AMUS Stručna služba

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22