NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2019-10-25

Demant na navode objavljene na pojedinim portalima

Sjednica Skupštine AMUS-a je 23.10.2019.godine okončana u potpunosti u skladu sa pozitivnim zakonskim odredbama i aktima AMUS-a. Članovi AMUS-a iz svih dijelova Bosne i Hercegovine su usvojili sve potrebne dokumente za dalji neometan rad AMUS-a te su usvojili izmjene i dopune Statuta i izabrali nove članove upravljačkih organa.

Nisu tačni navodi da pojedinim autorima nije dozvoljen ulaz, oni su po vlastitom izboru napustili salu u kojoj se održavala Skupština. No i bez njihovog prisustva je postojao kvorum propisan Statutom Udruženja pa se sjednica Skupštine mogla nastaviti. U cilju pripreme za diskusiju na Skupštini sve članice i članovi AMUS-a su ranije dobili materijale u kojima su pojašnjenje sve tačke dnevnog reda. Nakon objave materijala u AMUS-u je upriličena „Kafa u AMUS-u“. Svi autori, članovi AMUS-a su pozvani da dođu u Stručnu službu na sastanak, uz kafu sa generalnom direktoricom na kojem bi dobili sva pojašnjenja, a koja se tiču predloženog dnevnog reda i materijala.

Dakle, svi koji su smatrali da postoji neka nepravilnost su imali priliku i prije održavanja Skupštine, a i na samoj sjednici Skupštine na jasan i decidan način ukazati na nepravilnosti ukoliko postoje. Niti jedan član prije Skupštine nije dostavio navedene primjedbe, a niti je na Skupštini bilo ko istakao neku nepravilnost kako to, neosnovano navodi grupa autora. Protiv ove grupe autora je podnijeta krivična prijava radi osnova sumnje da su neovlašteno izradili i koristili pečat AMUS-a s ciljem upisa u Ministarstvo pravde BiH svojih upravljačkih pozicija u AMUS-u. Na svim kanalima komunikacije AMUS-a neposredno pred održavanje sjednice naglašeno je da zbog ograničenosti prostora i velikog odziva sjednici Skupštine mogu prisustvovati samo 984 autora koja su na spisku objavljenom na zvaničnoj web stranici AMUS-a.

Prema izmjenama i dopunama Statuta AMUS-a omogućava se da bilo koje lice koje ima pravo prisustvovati i/ili učestvovati u radu i/ili glasati na sjednici Skupštine Udruženja ima pravo da opunomoći bilo koje drugo fizičko lice da u njegovo ime i za njegov račun prisustvuje i/ili glasa na sjednici Skupštine Udruženja, ali ne i da učestvuje u radu Skupštine Udruženja. Prije nego je usvojena ova 7. tačka dnevnog reda opunomoćena lica bez obzira je li riječ o pravnicima, članovima porodice ili drugim zastupnicima nisu mogla prisustvovati sjednici Skupštine.

Postavlja se pitanje kako uopšte neko ko sebi dozvoli ovakve radnje (sumnja da je neovlašteno izradio i koristio pečat AMUS-a) može govoriti o eventualnom prikrivanju nezakonitih radnji i AMUS-u.

Održana sjednica Skupštine će svojim radom doprinijeti budućem i daljnjem uspješnom radu i stabilnosti AMUS-a kao jedine kolektivne organizacije za zaštitu autorskih muzičkih prava na području Bosne i Hercegovine.

 

Asocijacija kompozitora – muzičkih stvaralaca AMUS

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Veselina Masleše 1
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22