NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2019-10-25

Odlaže se izvršenje rješenja Federalnog ministarstva finansija broj: 03-15-922/16 A.D. od 10.09.2019. godine do okončanja ovog upravnog spora

Poštovane članice i članovi AMUS-a,

u materijalima za Skupštinu koja je održana 23.10.2019. godine, dobili ste Rješenje Federalnog ministarstva finansija 03-15-922/16 A.D. od 10.09.2019. godine. Ovim Rješenjem je odbijena kao neosnovana žalba AMUS-a izjavljena protiv Rješenja Porezne uprave FBiH, Kantonalni ured Sarajevo, Odsjek za inspekcijski nadzor, broj 13-9-02-15-11-480/15 od 03.06.2016. godine kojim se poreznom obvezniku AMUS u postupku inspekcijskog nadzora utvrđene dodatne porezne obaveze u ukupnom iznosu od 473.750,16 KM i ujedno naložena uplata iznosa od 383.353,86 KM na osnovu Zapisnika o inspekcijskom nadzoru broj: 13-9-02-15-10-480/15 od 17.05.2016. godine.

Dana 25.10.2019. godine Kantonalni sud u Sarajevu u postupku po tužbi koju je AMUS pokrenuo protiv odluka Federalnog ministarstva finansija, a koji se vodi pod brojem 09 0 U 035010 19 U je donio Rješenje kojim se odlaže izvršenje Rješenja Federalnog ministarstva finansija 03-15-922/16 A.D. od 10.09.2019. godine do okončanja upravnog spora.

Dakle, AMUS nije u obavezi izvršiti isplatu navedenog iznosa na ime utvrđenih obaveza dok Kantonalni sud Sarajevo ne utvrdi koji je ispravan obračun osnovice za plaćanje obaveza od strane AMUS-a.

Link za preuzimanje: Rješenje

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Veselina Masleše 1
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22