NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2019-10-28

NAPOMENA: Pretraživač djela i autora

Poštovane članice i članovi AMUS-a,

Molimo vas da ne koristite stare linkove za pretraživač djela i autora nego da na početnoj web stranici AMUS-a koristite meni „PRETRAŽIVAČ DJELA I AUTORA“. Kroz ovaj meni možete pretraživati svoja djela.

Pretragu je moguće vršiti na više načina po nazivu djela, po autoru, izvođaču i žanru.

 • Ukoliko ne znate tačno ime i prezime autora ili naziv djela, u jedno od polja (autor ili djelo) upišite samo dio imena ili prezimena odnosno naziva i dobit ćete ispis svih autora odnosno djela koji u svom imenu odnosno nazivu sadrže taj dio. Ukoliko u rubriku autor upišete npr. ime Damir, dobiti ćete ispis svih autora čije je ime Damir.
 • Ukoliko znate samo jednu riječ iz naziva djela, u rubriku djelo možete da upišete tu riječ npr. tuga, dobiti ćete popis svih djela koja u svom nazivu sadrže tu riječ.
 • Moguće je i pretraživanje samo po dijelu imena i prezimena autora odnosno naziva djela.
 • Ukoliko pretražujete djela prema autoru, neophodno je da upišete prezime pa ime.

Djela u bazi su upisivana prema registraciji, što znači da bi dobili potpun repertoar morate pretraživati autora po svim njegovim imenima poznatim javnosti (pseudonime).

Kako bi pretraga bila uspješna umjesto afrikata (č,ć,đ,dž,š,ž) koristite slova bez kvačica (c,dj,dz,s,z).

Na ovaj način možete provjeriti svoja djela na našoj web stranici.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Veselina Masleše 1
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22