NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2019-10-29

Unaprjeđenje procesa unosa i ažuriranja AMUS-ovog repertoara u svjetsku bazu djela (WID)

WID je svjetska baza podataka muzičkih djela koja kolektivnim organizacijama za zaštitu prava autora muzičkih djela, članicama CISAC-a omogućava prepoznati muzička djela u smislu pregleda, unosa, ažuriranja i modifikovanja djela iz svog repertoara. Riječ je o globalnom sistemu za upravljanje informacijama vezanim za autorska muzička djela, njihove kreatore i vlasnike.

Glavni ciljevi WID-a između ostalih su:

 • da osigura autoritativan izvor za identifikaciju muzičkih djela,
 • da obavijesti kolektivne organizacije o promjenama na postojećim muzičkim djelima,
 • da obavijesti kolektivne organizacije o djelima gdje postoji konflikt i
 • potvrđivanje registracije izvođača.

U ime CISAC-a administracijom WID-a upravlja organizacija ASCAP (New York) sa kojim sarađuje AMUS. Trenutni proces u vezi sa unosom i ažuriranjem repertoara AMUS-a u svjetskoj bazi djela je dugotrajan zato što AMUS dobiva ažuriranu svjetsku bazu djela na CD-ovima kvartalno dok većina drugih kolektivnih organizacija WID-u ima direktan online pristup. Stručna služba AMUS-a vrši pregovore da se ovaj proces ubrza i unaprijedi kako bi se bosanskohercegovačka autorska djela iz repertoara AMUS-a direktno unosila u svjetsku bazu djela.

Unaprjeđenjem ovog procesa AMUS će dobiti direktan online pristup gdje će uposlenici Stručne službe AMUS-a moći dodavati nova muzička djela i vršiti izmjene na postojećim djelima. Poboljšanjem ove saradnje djela naših članova i članica će biti pravovremeno evidentirana, a izmjene na djelima će se biti puno brže primijenjene. Uvrštavanje autorskog djela u bazu WID-a omogućava da su autori, članovi AMUS-a prepoznatljivi u svijetu.

O daljem toku ovog procesa naše članstvo i javnost ćemo blagovremeno obavještavati.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Veselina Masleše 1
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22