NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2019-10-30

Raspodjela procenata udjela u autorskim djelima

Teško je utvrditi trenutak u kojem je nastala ideja za neko autorsko muzičko djelo, ali ga je momentom puštanja u javnost važno prijaviti kako bi se isto zaštitilo. Postoji mogućnost da će ova ideja odmah zaživjeti kao pravo autorsko muzičko djelo. S druge strane neka djela su svoj vrhunac doživjela mjesecima, pa i godinama kasnije u nekoj novoj obradi, filmu ili reklami.

Jednom kada autorsko muzičko djelo zaživi i počne se puštati, prijavljujući djelo AMUS-u bit će potrebno odrediti autorstvo na pjesmi i raspodijeliti autorske udjele. Prilikom stvaranja autorskog muzičkog djela, autori se sami dogovaraju i definišu šta je čiji doprinos, odnosno ko je zaslužan za muziku, tekst ili kombinaciju autorstva i koliko vrijedi taj udio. Autor ima i isključivo pravo da odluči hoće li, kada, na koji način i u kojoj formi njegovo djelo biti objavljeno i isključivo pravo da se suprotstavi svakom mijenjanju ili upotrebi djela ako bi takvo mijenjanje ili upotreba vrijeđali njegovu čast i ugled. Autorsko pravo pripada autoru muzike, autoru teksta i autoru aranžmana na djelu.

Shodno Godišnjem planu raspodjele ubranih naknada Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca, ukoliko se nositelji prava drugačije ne dogovore, autoru muzike na djelu pripada 46%, autoru teksta na muzičkom djelu 32%, a autoru aranžmana na djelu pripada 22% autorske naknade.

Kod djela klasične muzike autoru muzike na djelu pripada 80% autorske naknade, a autoru teksta na djelu 20% autorske naknade.

Obrađivaču domaćih narodnih umjetničkih tvorevina i autoru zbirke domaćih narodnih umjetničkih tvorevina repetira se 100% autorske naknade koja pripada toj vrsti djela.

Uposlenici Stručne službe AMUS-a kontinuirano podsjećaju autore na potrebu pravovremene i pravedne raspodjele autorskih udjela budući da kasnije promjene često znaju biti komplikovane i dugotrajne. Razlozi mogu biti različiti, od nedostupnosti koautora do razmirica među autorima, važno je shvatiti da autorski udjeli zapravo predstavljaju vlasništvo koje autorima u perspektivi, donosi zaradu. Važno je da sva autorska muzička djela budu ispravno prijavljena, a za tačnost prijavljenih podataka odgovoran je podnosilac prijave.

Za detaljnije informisanje na web stranici AMUS-a u meniju dokumenti možete pronaći Godišnji plan raspodjele ubranih naknada kojim se utvrđuje kriterij i opšta načela na osnovu kojih AMUS domaćim i stranim autorima i nosiocima autorskog prava raspodjeljuje tantijeme na osnovu zakona i pozitivnog prava u skladu sa Statutom AMUS-a.


 

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Veselina Masleše 1
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22