NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-01-31

Posjeta Silvanu Komazecu

Upravni odbor AMUS-a je na osnovu člana 25. Statuta AMUS-a i člana 22. Poslovnika o radu Upravnog odbora 23.01. donio jednoglasnu odluku o kupovini pomagala za našeg mladog autora Silvana Komazeca. Sredstva su dodijeljena iz Fonda za kulturne i socijalne namjene koji je odobrila Skupština AMUS-a,  a čijom raspodjelom upravlja Upravni odbor. 


Danas su predstavnici Stručne službe AMUS-a i Generalna direktorica Lejla Trnčić u Doboju posjetili dom autora i dostavili mu elektromotorna kolica “Rumba”, prilagođena dijagnozi spina bifida. Ovom prilikom predstavnici AMUS-a razgovarali su o načinima na koje bi mogli dodatno poboljšati kvalitet življenja mladog autora.


Bitan segment djelovanja AMUS-a jeste pomoći našim članovima, koji se ogleda kako u materijalnoj tako i u emotivnoj podršci. Shodno navedenom i u narednom periodu briga o našim članovima bit će jedan od prioriteta poslovanja. 

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22