NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-02-14

Poziv za autore muzičke stvaraoce iz domena dječijeg stvaralaštva

Autori muzički stvaraoci iz domena dječijeg stvaralaštva pozivamo vas da prijavite svoja djela u audio i video formatu kako bismo ih uvrstili u postojeću MP3 bazu djela AMUS-a.

Pristup toj bazi će imati radio i TV emiteri u Bosni i Hercegovini čime će se povećati broj emitovanja vaših djela, a posljedično tome i visina autorskih naknada u isplatama.

Molimo vas da nam svoja djela dostavite na jedan od sljedećih načina:

elektronskom poštom na adresu: muhidina@amus.ba,

poštom (CD ili drugi prenosivi medij) na adresu: Trg solidarnosti 2a, Sarajevo,

transfer linkom: (WeTransfer, GoogleDrive, Dropbox ili neki drugi cloud servis).

Očekujemo što veći broj vaših djela, a u slučaju da ste ih već ranije dostavili, nije potrebno da ih ponovo šaljete.

Dječije stvaralaštvo je imperativ za razvoj kulture, za odgoj i obrazovanje djece. AMUS će sve svoje kapacitete pružiti na raspolaganje kako bi se autorska muzička djela iz domena dječijeg stvaralaštva uvrstila u redovne liste izvođenih djela kod emitera.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22