NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-02-21

Počela isplata tantijema po osnovu naplaćenih koncerata u 2018. godini

AMUS je danas počeo sa isplatom tantijema po osnovu naplaćenih koncerata u 2018. godini.

Prema Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, organizatori kulturno-umjetničkih i zabavnih priredbi i drugi korisnici zaštićenih autorskih djela obavezni su da u slučajevima kada je to potrebno prema odredbama ovog zakona, prethodno pribave prava za saopćavanje javnosti tih djela, a u roku od 15 dana nakon takvog saopćavanja da pošalju kolektivnoj organizaciji popis svih korištenih djela.

Isplati je prethodila obrada podataka na osnovu dostavljenih obrazaca o ukupnom bruto prihodu organizatora te dostavljenih popisa izvedenih djela za koncerte čiji su organizatori ispunili svoju obavezu za plaćanje autorske naknade.

Zbog velikog broja virmana za uplatu autorskih naknada, članovi AMUS-a mogu očekivati tantijeme po osnovu naplaćenih koncerata u 2018. godini na svojim bankovnim računima od danas.

Molimo članove AMUS-a kojima tantijemi po osnovu naplaćenih koncerata u 2018. godini ne budu na računima do 28.02.2020. godine, da nam se obrate na e-mail adresu: strucnasluzba@amus.ba.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22