NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-03-04

Početak priprema za predstojeću Skupštinu AMUS-a

Poštovane članice i članovi AMUS-a,

Vašoj cijenjenoj pažnji dostavljamo informacije o slijedu događaja vezanih za upis Udruženja u Registar udruženja.

 • 23.10.2019. godine kao što već znate AMUS je održao sjednicu Skupštine;
 • 29.10.2019. godine Ministarstvu pravde BiH podnijeli smo zahtjev za upis novih organa upravljanja kao i odluka sa spomenute Skupštine;
 • 13.12.2019. godine Ministarstvo pravde BiH dostavilo je AMUS-u Obavještenje, poziv na ispravku i dopunu zahtjeva za upis Udruženja u Registar udruženja;
 • 25.12.2019. godine dostavili smo Podnesak-postupanje po ranije dostavljenom Obavještenju, poziva na ispravku i dopunu zahtjeva za upis izmjena i dopuna u Registar udruženja;
 • 14.02.2020. godine zaprimili smo Rješenje Ministarstva pravde BiH od dana 29.01.2020. godine kojim se odbacuje zahtjev za upis promjena koje su usvojene na Skupštini 23.10.2019. godine.

Kao što vidite iz gore navedenog AMUS je u Zakonom predviđenom roku Ministarstvu dostavio zahtjev za upis novoizabranih organa Udruženja, potom smo dobili Obavještenje, poziv na ispravku i dopunu zahtjeva za upis Udruženja u Registar udruženja i odmah postupili po istom. Stoga ne čudi činjenica da smo 14. februara 2020. godine iznenađeni Rješenjem u kojem nema ništa od onog što nam je zahtijevano da dopunimo, dakle Ministarstvo pravde nikad do donošenja Rješenja nije ukazalo na „propuste“ koji su navedeni kao nepravilnosti u dostavljenom Rješenju. Sa navodima iz Rješenja se ne slažemo.

Ranije smo putem društvenih mreža AMUS-a obavijestili članstvo da su predstavnici AMUS-a bili na sastanku sa ravnateljem Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, Josipom Merdžom, zamjenicom ravnatelja Ljubicom Kozić i tajnikom Borisom Sesarom. Tema sastanka je bila unapređenje odnosa sa Institutom. Kako je Institut zaprimio od Ministarstva pravde primjerak ranije spomenutog Rješenja kojim se odbacuje upis novoizabranih organa upravljanja, Institut je predstavnicima AMUS-a ukazao kako je potrebno postupiti u trenutnoj situaciji o čemu ćemo vas blagovremeno informisati. AMUS će učiniti sve kako bi postupio po usmenom nalogu datom od strane Instituta. Institut nije jedina instanca koje se tiču odluke Skupštine, tu je i Ministarstvo pravde. AMUS će u narednom periodu pokušati iskomunicirati i sa Ministarstvom pravde kako i na koji način pravno, formalno treba organizovati predstojeću Skupštinu kako bi odluke sa te Skupštine bile prihvatljive i Ministarstvu pravde. Ovo je vrlo kompleksan i zahtjevan proces, ali će AMUS odmah krenuti u pripremu predstojeće Skupštine.

AMUS je udruženje autora, muzičkih stvaralaca i osigurat će funkcionalnost i učiniti sve da se otklone proceduralne nepravilnosti, a zakonski okviri učine primjenjivim zbog svih autora, muzičkih stvaralaca.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22