NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-03-10

Unapređenje saradnje između AMUS-a i HDS ZAMP-a

Danas je u Zagrebu boravila generalna direktorica Stručne službe AMUS-a Lejla Trnčić  povodom posjete HDS ZAMP-u i sastanka sa glavnim direktorom HDS ZAMP-a Nenadom Marčecom. 
Nenad Marčec je već dugi niz godina jedan od utjecajnijih ličnosti u oblasti kolektivnog ostvarivanja autorskih muzičkih prava te je u skladu sa tim ponovo izabran za člana Nadzornog odbora Međunarodne konfederacije udruženja autora i kompozitora CISAC.
HDS ZAMP  je služba koja svoj posao obavlja vrlo profesionalno i uspješno te u skladu s visokim međunarodnim standardima pa je u  krovnoj međunarodnoj organizaciji CISAC svrstana u kategoriju visoko razvijenih službi. HDS ZAMP od osnivanja AMUS-a pruža svakodnevnu podršku u radu i poslovanju AMUS-a te smo ponosni smo na dugogodišnju saradnju. Zanimljivo je za istaknuti da je veliki broj članica i članova AMUS-a ujedno i u članstvu HDS ZAMP-a te su nam interesi zajednički.
Na sastanku je dogovoren nastavak saradnje u postizanju zajedničkih ciljeva u oblasti kolektivnog ostvarivanja autorskih muzičkih prava.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22