NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-03-17

Izvještaj CISAC-u o kolektivnom ostvarivanju autorskih muzičkih prava u BiH

Ranije smo izvještavali o pismu od CISAC-a koje je stiglo na adresu Stručne službe AMUS-a u kojem je izražena svijest CISAC-a o izazovima sa kojima se AMUS susreće u pogledu licenciranja i kršenja autorskih muzičkih prava u BiH. Iskazana je i spremnost za pružanje pomoći djelovanju AMUS-a u tom smislu.

Kao posljedica interaktivne komunikacije koju Stručna služba AMUS-a konstantno vodi sa CISAC-om, danas je poslan Izvještaj o kolektivnom ostvarivanju autorskih muzičkih prava u BiH Svjetskoj konfederaciji autorskih društava.

U narativu izvještaja su istaknute činjenice uz ilustrativne primjere koji su najbolji opis trenutne situacije o stanju autorskih muzičkih prava u BiH i izazova sa kojima se AMUS suočava u pogledu zaštite istih. CISAC povodom toga iskazuje konstantnu spremnost za podršku i saradnju sa AMUS-om te redovno upozorava Komisiju EU na poteškoće u ovoj oblasti na prostoru Bosne i Hercegovine. Izvještaj će biti prezentovan svim članicama Svjetske konfederacije autorskih društava čime se dalje utvrđuje i nastavlja saradnja AMUS-a sa organizacijama koje se bave kolektivnim ostvarivanjem autorskih muzičkih prava.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22