NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-03-29

Malleus: Softver za unapređenje i usavršavanje muzičkih znanja i vještina

Hajrudin Muhić je član AMUS-a i student na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci na Odsjeku za klavir i Odsjeku za kompoziciju. Pored primarnih oblasti pijanizma i kompozicije kojima se Hajrudin aktivno bavi, javnosti je predstavljen i kao dizajner i programer.

2011. godine započeo je projekat izrade softvera koji bi služio učenicima muzičkih škola da kroz vježbanje sluha unaprijede i usavrše određena muzička znanja i vještine, te je prvu verziju softvera završio 2015. godine.

Softver nosi naziv Malleus te on predstavlja utemeljenje ideje o implementaciji informaciono-komunikacionih tehnologija u
tradicionalnom svijetu muzičkog vaspitanja na domaćem muzičkom prostoru.

Kao takva pojava, softver Malleus je analiziran i pozitivno kritikovan kao dio nekoliko naučno istraživačkih radova i doktorskih disertacija. 
U sklopu kampanje #OstaniKuci i prestankom izvođenja redovne nastave u školama i fakultetima, Hajrudin Muhić je odlučio javno objaviti softver i besplatno dati na korištenje nastavnicima, učenicima i studentima da u ovom periodu mogu nastaviti vježbati, unapređivati i usavršavati muzička znanja i vještine.

Video prezentacije o opcijama, mogućnostima i načinima korištenja svih kategorija softverskog paketa Malleus, kao i sam proces instalacije možete pronaći ovdje.

Za vrijeme trajanja akcije #OstaniKuci Malleus se može preuzeti potpuno besplatno ovdje.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22