NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-03-31

Još jedna pravosnažna presuda protiv hotela u korist AMUS-a

Kantonalni sud u Mostaru donio je drugostepenu presudu kojom je usvojena žalba AMUS-a, te preinačena prvostepena presuda na način da je utvrđeno da je tuženi hotel Kaktus d.o.o. Čitluk u periodu obuhvaćenom tužbom vršio povredu prava autora muzičkih djela, čija prava ostvaruje i štiti na teritoriji Bosne i Hercegovine AMUS, na način da je ista koristio bez pribavljanja odgovarajuće dozvole AMUS-a, te se obavezao na isplatu naknade za korištenje autorskih muzičkih djela, kao i sudskih troškova. Bitno je napomenuti da je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, pored ove presude, u AMUS-ovu korist donesena pravosnažna presuda i u slučaju Hotela Mostar d.o.o.

Hoteli su korisnici koji su duži vremenski period izbjegavali zakonsku obavezu plaćanja autorskih naknada na način da se nisu odazivali upućenim pozivima za zaključenje ugovora, bez obzira što im se kontinuirano ukazivalo na praksu i relevantne zakonske obaveze kojima je propisana njihova obaveza na zaključenje ugovora.  Zbog prethodno navedenog AMUS je pokrenuo niz pravnih postupaka kako bi na taj način osigurao zaštitu autorskih muzičkih prava, te smo posebno ponosni na činjenicu da kontinuiran rad Stručne službe AMUS-a dovodi do niza pravosnažnih izvršnih presuda u korist AMUS-a. Žao nam je da se uzrokuju bespotrebni ekonomski izdaci za sudske troškove obzirom na jasan stav suda da se moraju plaćati autorske naknade.

Napominjemo da ovom presudom nije završena pravna borba Asocijacije kompozitora-muzičkih stvaralaca za autore i autorska muzička prava.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22