NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-04-08

Poziv za izjašnjenje - elektronska Skupština

Poštujući mjere prevencije i naredbe nadležnih organa vlasti uslijed proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće, Upravni odbor AMUS-a danas saziva elektronsku sjednicu Skupštine AMUS-a.

Cilj sazivanja sjednice je da se članovi AMUS-a izjasne i glasaju o tačkama dnevnog reda, te verifikuju ranije izabrane organe upravljanja sa sjednice Skupštine održane 23.10.2019. godine, kako bi isti mogli donositi prijeko potrebne odluke koje će proizvoditi pravno dejstvo. Elektronska Skupština će trajati 10 dana, u periodu od 08.04.2020. godine do 18.04.2020. godine.
Da bi odluke bile važeće na poziv za izjašnjenje mora se odazvati natpolovična većina članova Skupštine, tačnije 500 članova.
Odredbom člana 21. stav 13. Statuta Udruženja je propisano: "Tačan broj i sastav kao i način rada Skupštine biće uređen Poslovnikom o radu Skupštine", a odredbom člana 21. stav 19. Udruženja propisano je da: "Bliži uslovi o načinu rada Skupštine, kao i donošenju odluka u Skupštini utvrdit će se Poslovnikom o radu Skupštine Udruženja, kojeg donosi Skupština".
Ovo je još jedan napor AMUS-a da u vanrednim okolnostima, kada je zabranjeno okupljanje, poduzme radnje koje nikako ne mogu naštetiti već samo doprinijeti nastavku nesmetanog rada i ostvarivanja osnovnih ciljeva Udruženja.
Održavanje elektronske Skupštine u ovoj izuzetno složenoj situaciji je prioritetan i neophodan korak koji trebaju načiniti svi članovi AMUS-a budući da je Udruženje imperativ za nastavak funkcioniranja, daljnjeg razvoja i ostvarivanja autorskih muzičkih prava.

Ovdje možete preuzeti Poziv za izjašnjenje članovima Skupštine AMUS-a, a u nastavku su materijali o kojima se potrebno izjasniti..

 1. Odluka o usvajanju zapisnika sa sjednice Skupštine održane dana 23.10.2019. godine;
 2. Odluka o razrješenju predsjednika Skupštine AMUS-a Edina Dervišhalidovića broj: SO-44/19 od 23.10.2019. godine;
 3. Odluka o razrješenju potpredsjednika Skupštine AMUS-a Mladena Matovića broj: SO-45/19 od 23.10.2019. godine;
 4. Odluka o razrješenju predsjednika Upravnog odbora AMUS-a Davora Sučića broj: SO-46/19 od 23.10.2019. godine;
 5. Odluka o razrješenju potpredsjednika Upravnog odbora AMUS-a Nedima Babovića broj: SO-47/19 od 23.10.2019. godine;
 6. Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora AMUS-a Igora Vukojevića broj: SO-48/19 od 23.10.2019. godine;
 7. Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora AMUS-a Nedžada Imamovića broj: 49/19 od 23.10.2019. godine;
 8. Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora AMUS-a Envera Šadinlije broj: 50/19 od 23.10.2019. godine;
 9. Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora AMUS-a Amira Šehića broj: 51/19 od 23.10.2019. godine;
 10. Odluka o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora AMUS-a Igora Ražnatovića broj: SO-52/19 od 23.10.2019. godine;
 11. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora AMUS-a Almasa Smajlovića broj: SO-53/19 od 23.10.2019. godine;
 12. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora AMUS-a Zije Rizvanbegovića broj: SO-54/19 od 23.10.2019. godine;
 13. Odluka o imenovanju predsjednika Skupštine AMUS-a Davora Sučića broj: SO-55/19 od 23.10.2019. godine;
 14. Odluka o imenovanju potpredsjednika Skupštine AMUS-a Nedžada Imamovića broj: SO-56/19 od 23.10.2019. godine;
 15. Odluka o imenovanju predsjednika Upravnog odbora AMUS-a Nedima Babovića broj: SO-57/19 od 23.10.2019. godine;
 16. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora AMUS-a Elvira Švrakića broj: SO-58/19 od 23.10.2019. godine;
 17. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora AMUS-a Dragana Stojkovića broj: SO-59/19 od 23.10.2019. godine;
 18. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora AMUS-a Envera Šadinlije broj: SO-60/19 od 23.10.2019. godine;
 19. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora AMUS-a Armina Šakovića broj: SO-61/19 od 23.10.2019. godine;
 20. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora AMUS-a Dilvada Felića broj: SO-62/19 od 23.10.2019. godine;
 21. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora AMUS-a Fahrudina Pecikoze broj: SO-63/19 od 23.10.2019. godine;
 22. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora AMUS-a Igora Ražnatovića broj: SO-64/19 od 23.10.2019. godine;
 23. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora AMUS-a Igora Vukojevića broj: SO-65/19 od 23.10.2019. godine;
 24. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora AMUS-a Nazifa Gljive broj: SO-66/19 od 23.10.2019. godine;
 25. Odluka o izmjenama i dopunama statuta i promjeni sjedišta Asocijacije kompozitora-muzičkih stvaralaca.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22