NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-04-08

AMUS: Informacija za članstvo

Institut za intelektualno vlasništvo BIH nije odgovorio na postavljena pitanja AMUS –a. Naime, odredbom člana 21. stav 13. i stav 19. Statuta AMUS-a propisano je da će se broj, sastav, način rada i donošenje odluka biti uređen Poslovnikom o radu Skupštine. Iz ovog razloga AMUS je i postavio pitanje Institutu, ko i na koji način treba sazvati Skupštinu za koju je Institut usmeno, bez pozivanja na bilo koju zakonsku odredbu i zakonito obrazloženje, istakao da se ponovo treba održati bez obzira na odluke donijete 23.10.2019. godine na održanoj Skupštini. Pitanje AMUS-a se odnosilo na organizovanje neelektronske Skupštine, upute su tražene za neelektronsku Skupštinu jer odredbama Statuta nije propisan broj, sastav, način rada i donošenja odluka Skupštine, a kako je to naprijed obrazloženo.

Drugo pitanje AMUS-a se odnosilo na dozvolu za održavanje elektronske Skupštine, što je Institut propustio odgovoriti. Dakle, Institut za intelektualno vlasništvo BiH nije zabranio elektronsku Skupštinu AMUS-a, niti je održavanje iste naveo kao razlog za oduzimanje licence AMUS-u.

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22