NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-04-21

Najznačajniji bh. autori potvrdili izbor organa upravljanja AMUS-a izabranih na Skupštini 23.10.2019. godine

Uspješno je okončana elektronska Skupština AMUS-a na kojoj su članovi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine potvrdili usvajanje svih potrebnih dokumenata za daljnji neometan rad AMUS-a, ali i potvrdili izbor organa upravljanja AMUS-a.

Ministarstvo pravde BiH je odbacilo upis legitimno izabranih organa upravljanja na sjednici Skupštine AMUS-a održanoj 23.10.2019. godine te je zbog otežanih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19, AMUS sazvao elektronsku Skupštinu. Blizu 600 članova koji su nosioci gotovo cjelokupnog domaćeg muzičkog repertoara zaštićenog kod AMUS-a su se odazvali elektronskoj Skupštini, među kojima su najznačajnija i najrespektabilnija imena autora, muzičkih stvaralaca. Od ukupnog domaćeg repertoara autori koji su se odazvali su autori 42.203 djela bosanskohercegovačkog muzičkog repertoara.

Obzirom da, od ukupno 996 autora sa pravom glasa, 261 osoba iz ukupnog članstva do sada nikad nije učestvovala u radu Skupštine, sa zadovoljstvom možemo konstatirati da je ovo Skupština sa najmasovnijim odzivom do sada.

Ova elektronska Skupština je još jedan napor AMUS-a da u vanrednim okolnostima, kada je zabranjeno okupljanje, poduzme radnje koje nikako ne mogu naštetiti već samo doprinijeti nastavku nesmetanog rada i ostvarivanja osnovnih ciljeva Udruženja. Najpoznatiji BH autori su i ovaj put pokazali da učestvuju u radu Udruženja i svojim glasom potvrdili važnost AMUS-a za njih.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22