NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-04-24

AMUS uputio molbu Institutu za intelektualno vlasništvo BiH

Asocijacija kompozitora - muzičkih stvaralaca BiH dostavila je danas Institutu za intelektualno vlasništvo BiH svu dokumentaciju vezanu za elektronsku Skupštinu, što uključuje potvrđene odluke i zapisnike sa nedavno održane elektronske sjednice Skupštine AMUS-a.

AMUS je istovremeno uputio molbu ravnatelju Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, gospodinu Josipu Merdži da podrži AMUS i upis organa upravljanja i lica ovlaštenih za zastupanje u Registar udruženja pri Ministarstvu pravde BiH, izabranih na Skupštini iz oktobra 2019. godine.

Istaknuta je važnost njegove podrške, jer se činom upisa stvaraju uslovi za postupanje u skladu sa odlukama i preporukama Instituta. Pa će tako AMUS, čim se za to steknu uslovi ukidanjem važećih odluka i naredbi organa vlasti koje su donesene kao posljedica pandemije izazvane koronavirusom, sazvati Skupštinu AMUS-a kako bi otklonio sve nepravinosti na koje im je ukazano.

Nezavistan položaj Udruženja, te sve aktualne okolnosti koje su nas zadesile, pričinjavaju ogromnu štetu AMUS-u, sa čijim ublažavanjem bi mogli početi onog trenutka kada budemo imali upisane organe upravljanja i zastupanja u Registru.

Ovom molbom želimo postići da se posluša glas 573 autora, koja su još jednom potvrdili ranije izabrano rukovodstvo.

Potvrđene Odluke sa sjednice elektronske Skupštine dostavljene su danas i Ministarstvu pravde BiH radi vršenja upisa organa upravljanja i lica ovlaštenih za zastupanje Udruženja.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22