NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-04-30

AMUS se ponovo obraća Vijeću ministara BiH

AMUS  je danas, ponovo, uputio zahtjev za davanje smjernica Ministarstvu pravde BiH za postupanje u vanrednoj situaciji na način da izvrši upis predsjednika, potpredsjednika i organa upravljanja Asocijacije kompozitora-muzičkih stvaralaca (AMUS-a).

Prethodno smo vas informisali o slanju dopisa Predsjedavajućem i svim ministrima u Vijeću ministara BiH a koji se odnose na prijedloge mjera Ministarstvu pravde BiH povodom osiguranja fondova za naknadu izgubljenih prihoda od autorskih honorara, razmatranje mogućnosti oslobađanja svih poreznih davanja na isplatu autorskih naknada koji predstoje u mjesecu julu ove godine te poticanje sektora kroz oslobađanja od poreznih davanja na plaće zaposlenih unutar Udruženja za vrijeme trajanja mjera prevencije i postojećih zabrana.

Ovim dopisima i zahtjevom, AMUS nastoji što je više moguće sanirati negativne posljedice u svijetu muzičkog stvaralaštva izazvanih pandemijom COVID-19 i pomoći što bržem oporavku kolektivnog ostvarivanja autorskih muzičkih prava.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22