NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-05-05

Informacija za članstvo

AMUS je 30. marta 2020. godine uputio dopise na 13 relevantnih adresa uključujući i najviše državne institucije BiH, tražeći pomoć za naše autore, muzičke stvaraoce i predlagajući mjere koje se odnose na oblasti osiguranja fondova za naknadu izgubljenih prihoda od autorskih honorara, razmatranje mogućnosti oslobađanja svih poreznih davanja na isplatu autorskih naknada koji predstoje u mjesecu julu tekuće godine te poticanje sektora kroz oslobađanja od poreznih davanja na plaće zaposlenih unutar Udruženja za vrijeme trajanja mjera prevencije i postojećih zabrana.

Naravno, ovo nije jedini korak koji je AMUS načinio djelujući u ovom pravcu. Već 17. aprila 2020. godine AMUS je uputio upit za mogućnost dodjele jednokratne socijalne ili drugog oblika pomoći za naše socijalno ugrožene članove u obliku seta dopisa koje smo poslali prema Ministarstvu finansija FBiH, Ministarstvu kulture i sporta FBiH, Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH, Ministarstvu finansija RS-a, Ministarstvu prosvjete i kulture RS-a i Ministarstvu zdravlja i socijalne politike RS-a.

Na šutnju institucija, AMUS je uputio urgenciju te očekuje povratne informacije. Naravno, po saznanju odgovora AMUS će o njegovom sadržaju obavijestiti članstvo.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22