NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-06-18

Uspješno okončano elektronsko izjašnjavanje članica i članova AMUS-a

Imajući u vidu da su još uvijek na snazi određene mjere zabrane masovnog okupljanja zbog potencijalnog drugog vala COVID- 19, kao i činjenice da nije poznato do kada će takva situacija potrajati, AMUS je organizirao elektronsko izjašnjavanje članova Udruženja.

Cilj je usvajanje dokumenata u skladu sa članom 20. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i omogućavanje kontinuiranog rada AMUS–a, te ukidanja odluke o uslovnom oduzimanju licence od strane Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, a sve u skladu sa odredbama člana 21. i 24. Statuta AMUS-a, kao i člana 14. Poslovnika o radu Skupštine.

Na poziv članovima Skupštine na elektronsko izjašnjavanje odazvala su se 543 člana Udruženja, nosilaca gotovo cjelokupnog domaćeg muzičkog repertoara zaštićenog kod AMUS-a.

Najpoznatiji bh. autori su, i ovaj put, pokazali da učestvuju u radu Udruženja i svojim glasom potvrdili važnost AMUS-a za njih.

Paralelno sa elektronskim izjašnjavanjem, AMUS radi na pripremama za organizovanje neelektronske Skupštine koja će se održati čim se za to stvore epidemiološki uslovi, kada bude omogućeno sigurno okupljanje naših autora u zatvorenom prostoru.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22