NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-06-23

Obavijest članstvu AMUS-a

Upravni odbor AMUS-a je na zajedničkoj sjednici članova Upravnog odbora koji su izabrani na Skupštini održanoj 23.10.2019. godine i članova koji su upisani u Registar udruženja pri Ministarstvu pravde BiH, održanoj 04.06.2020. godine donio

Zaključak

kojim utvrđuje da će AMUS, čim se za to steknu uvjeti, a kada nadležni organi u Bosni i Hercegovini donesu odluku o mogućnosti okupljanja više od 100 ljudi u zatvorenom prostoru, održati neelektronsku Skupštinu (sa fizičkim prisustvom autora), uz poštivanje svih propisanih mjera zaštite.

Istovremeno, uslovljeni epidemiološkom situacijom, nerado je donesena i odluka da se članovima Udruženja uputi Poziv za elektronsko izjašnjavanje, kako 08.04.2020. godine, tako i 08.06.2020. godine, ali s ciljem da se ispune zakonske obaveze i osigura bezbjednost članova, imajući u vidu preventivne mjere zaštite koje su na snazi, te trend porasta broja zaraženih.

Oba puta odluke su donesene uz obavezu održavanja neelektronske sjednice Skupštine AMUS-a čim se za to steknu uslovi.

Dana 17.06.2020. godine AMUS je zaprimio Zahtjev grupe autora za donošenje Odluke o sazivanju Skupštine AMUS-a koji je protokolisan pod brojem 1348-UP/20. U cilju razmatranja istog, održana je zajednička sjednica članova Upravnog odbora koji su izabrani na Skupštini održanoj 23.10.2019. godine i onih upisanih u Registar udruženja pri Ministarstvu pravde BiH.

Na sjednici je donesen Zaključak kojim se potpisnici predmetnog Zahtjeva, kao i cjelokupno članstvo, upoznaju o tome da članovi Upravnog odbora rade na pripremama za održavanje neelektronske sjednice Skupštine AMUS-a, a koje traju već mjesec dana. O poduzetim pripremama upoznat je i Institut za intelektualno vlasništvo BiH.

S tim u vezi, pozivaju se autori, potpisnici Zahtjeva, kao i svi ostali, da u skladu sa internim aktima Udruženja, predlože tačke dnevnog reda, koje će se razmatrati i o kojima će se diskutovati na predstojećoj Skupštini.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22