NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-07-02

Konkurs za dodjelu sredstava za kulturne namjene

1. Upravni odbor AMUS-a raspisuje konkurs za dodjelu sredstava za kulturne namjene, u skladu sa Pravilnikom o fondu za kulturne i socijalne namjene, u ukupnom iznosu do 100.000 KM. Konkurs je otvoren mjesec dana i prijave se mogu slati od 03.07.2020.- 03.08.2020. godine.


2. Oblasti i kriteriji koji su obuhvaćeni konkursom: Muzičko stvaralaštvo (stimulacija domaćeg muzičkog stvaralaštva); Muzičke manifestacije (organizovanje festivala, tribina posvećeniih novim djelima i naučnih skupova čija je tematika od značaja za domaće muzičko savremeno i tradicionalno stvaralaštvo); Muzičko izdavačko stvaralaštvo (izdavanje nosača zvuka od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo, objavljivanje partitura od značaja za muzičku kulturu, objavljivanje analitičkih studija i stručnih muzikoloških publikacija koje su od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo).


3. Pravo da konkurišu za sredstva iz Fonda imaju sva pravna i fizička lica sa teritorije Bosne i Hercegovine koja ispunjavaju uslove konkursa (u daljem tekstu: Aplikanti).


4. Aplikant koji namjerava koristiti sredstva iz Fonda dužan je Upravnom odboru uputiti prijavu za dodjelu sredstava iz Fonda (U daljem tekstu: Prijava).


5. Prijava mora sadržavati detaljno popunjen obrazac za prijavu projekta, koji sadrži slijedeće:
a) kratak opis programa/projekta iz kojeg mora biti vidljivo da se ostvaruje svrha iz Člana 2. Pravilnika o fondu za kulturne i socijalne namjene;
b) podatak ili potvrdu iz koje je vidljivo da li je program/projekt sufinansiran i iz nekog drugog izvora (npr. fonda, donacija ili na temelju nekog drugog konkursa);
c) izjavu aplikanta kojom se isti obavezuje da će program/projekat realizovati u određenom roku;
d) saglasnost autora/nosilaca autorskog prava za realizaciju muzičkih djela koja su sadržana u programu/projektu a organizatori festivala je mogu naknadno dostaviti, do potpisivanja ugovora sa AMUS-om;
e) izjavu aplikanta kojom se isti obavezuje da će u svim promotivnim nastupima u javnosti AMUS biti pomenut verbalno, na štampanom, promotivnom i svakom drugom materijalu kao i da će logo AMUS-a biti zastupljen na cjelokupnom promotivnom materijalu koji prati realizaciju programa/projekta.


6. Prednost pri odlučivanju imati će projekti koji stimulišu stvaranje novih autorskih djela, kao i aplikanti koji nemaju izdavačke i profesionalne ugovore i/ili nisu budžetski korisnici.


7. Prijava se podnosi AMUS-u, na obrascu koji je u prilogu ovog Konkursa, lično ili putem pošte u sjedište AMUS-a: Skenderpašina 1, 71000 Sarajevo sa naznakom Prijava na konkurs. Dodatno, ispunjen obrazac u elektronskoj formi (word dokument) potrebno je dostaviti na mail adresu sekretar@amus.ba Sve prijave koje dođu izvan roka konkursa, iza 03.08.2020. godine, neće biti razmatrane.


Sarajevo, 02.07.2020. godine
Predsjednik Upravnog odbora AMUS-a
Nedim Babović

Obrazac za prijavu možete preuzeti ovdje:
https://amus.ba/…/AMUS%20Obrazac%20za%20prijavu%20projekta%…

Pravilnik o fondu za kulturne i socijalne namjene možete preuzeti ovdje:
http://amus.ba/…/Pravilnik%20o%20Fondu%20za%20kulturne%20i%…

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22