NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-09-10

Još jedna pravosnažna presuda protiv hotela u BiH, u korist AMUS-a

Mnogi hoteli u Bosni i Hercegovini dugi niz godina izbjegavaju zakonsku obavezu plaćanja autorskih naknada na način da se nisu odazivali upućenim pozivima za zaključenje ugovora te poštivanju Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava BiH, bez obzira što im se kontinuirano ukazivalo na praksu i relevantne zakonske obaveze kao i posljedice koje će uslijediti obzirom na obavezu AMUS-a da svoja potraživanja mora ostvariti putem ugovora ili suda a sve u korist autora.

AMUS konstantno pokreće sudske postupke te vrši kontrole korištenja autorskih muzičkih djela kako bi osigurao zaštitu autorskih muzičkih prava. Posljednjih par mjeseci, drugostepeni sudovi u BiH donijeli su niz pravosnažnih presuda u korist AMUS-a protiv hotela sa područja Hercegovine: „Hotel Brotnjo“ d.o.o. Čitluk, Fortuna Trade Tours – Villa Fortuna Mostar, Hotel Herceg d.o.o. Međugorje, Hotel Sole Međugorje, Hotel Etno selo Herceg, Hotel Almira Mostar, Hotel Bevanda d.o.o. Mostar te hotela “Bosnia” iz Sarajeva.

U sudskim presudama je utvrđeno da su hoteli vršili povredu prava autora muzičkih djela jer su bez dozvole kolektivne organizacije, neovlašteno, koristili autorska muzička djela. Hoteli su dužni platiti autorske naknade kao i sudske i advokatske troškove.

AMUS će nastaviti pravnu borbu za zaštitu autora i autorskih muzičkih prava u Bosni i Hercegovini.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22