NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-11-19

Saopštenje članstvu AMUS-a

Poštovane autorice i autori, muzički stvaraoci, članovi AMUS-a,

Udruženje AMUS je dana 28.10.2020. godine zaprimilo ukupno 101 (stotinujedan) pojedinačan Zahtjev autora, članova AMUS-a, u kojem se navodi: „Po članu 19. Zakona o srodnim i autorskim pravima, ovim putem podnosimo zahtjev za reviziju unošenja i obrade košuljica i tantijema sa nezavisnim inspektorima o trošku Udruženja AMUS i sa njima 5 članova AMUS-a da izvrše nadzor koji nisu u upravljačkim strukturama, a nalaze se na spisku Zahtjeva“. Uz navedene zahtjeve dostavljen je i popratni dopis kojim se insistira da nezavisna revizorska kuća koja će izvršiti predmetnu reviziju bude KPMG B-H, kao i spisak na kojem su navedena imena 102 (stotinudva) autora, podnosioca zahtjeva.

Na prvom mjestu ističemo da je u prostorije AMUS-a dostavljen ukupno 101 (stotinujedan) zahtjev, a ne 102 (stotinudva) kako je navedeno na dostavljenom spisku, te da je jedan od dostavljenih zahtjeva dupli, tako da se ukupno radi o 100 (stotinu) pojedinačnih zahtjeva.

AMUS je poduzeo prve korake u cilju ispunjenja njihovih zahtjeva. Pa smo tako svakog pojedinog autora, potpisnika zahtjeva pozvali da potvrdi da se na zahtjevu nalazi njegov svojeručni potpis te smo istovremeno uputili zahtjeve za dostavljanje ponuda od strane 5 (pet) različitih revizorskih kuća, uključujući i KPMG B-H, vodeći se saznanjima o cijeni i kvaliteti usluga koje pružaju.

Nakon što je izvršena provjera potpisa na dostavljenim zahtjevima autora, 68 (šezdesetosam) autora je potvrdilo svoj potpis, 6 (šest) autora je povuklo svoj zahtjev u pisanoj formi, 1 (jedno) izjašnjenje je ocijenjeno kao nevažeće, dok 25 (dvadesetpet) autora nije dostavilo svoje izjašnjenje.

Kako je na dan podnošenja zahtjeva AMUS brojao 994 (devetstotinadevedesetčetiri) člana, a da je u konačnici 68 (šezdesetosam) autora potvrdilo svoj svojeručni potpis na podnesenim zahtjevima za reviziju poslovanja Udruženja, Upravni odbor AMUS-a je na sjednici održanoj dana 06.11.2020. godine donio zaključak da navedeni broj ne čini obligatornih 10% od redovnih članova kolektivne organizacije, te da nisu ispunjeni uslovi za udovoljavanje zahtjevima propisanim odredbom člana 19. stav (2) Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava.

 

                                                                                                                Upravni odbor AMUS-a

                                                                                                Asocijacija kompozitora – muzičkih stvaralaca

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22