NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-12-04

Poziv autoricama i autorima za uvid u liste emitovanih djela

 

Poštovane autorice i autori, uvaženi članovi AMUS-a,

Iako vlada teška i ozbiljna epidemiološka situacija, u kojoj smo svi mi, pa tako i naša djeca, roditelji, porodice izloženi riziku i opasnosti od zaraze Covid - 19, pozivamo članove AMUS - a koji žele da izvrše uvid u liste emitovanih djela, da  dođu u prostorije AMUS-a na adresi Skenderpašina 1. u Sarajevu, uz prethodnu najavu.

S obzirom da nije zadovoljen član 19. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava u kojem se navodi: „najmanje 10 % redovitih članova kolektivne organizacije može tražiti da jedan ili više neovisnih stručnjaka obavi pregled i reviziju poslovanja“ jedne grupe autora, mi smo odlučili da udovoljimo zahtjevu ne samo jednog broja autora, već pozivamo sve autore koji žele da izvrše uvid u liste emitovanih djela koje je Stručna služba dobila od emitera za period prve polovine 2020. godine.

Autori će se primati u prostorijama AMUS - a ponaosob u unaprijed dogovorenom terminu, i u određenim vremenskim razmacima, a sve u cilju poštivanja zakonom propisanih mjera zaštite.

Dolazak možete najaviti putem e-maila: strucnasluzba@amus.ba ili na broj: 033/205-600.

 

S poštovanjem,

mr.sc. Lejla Trnčić

Generalna direktorica Stručne službe AMUS-a

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22