NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2021-01-29

Poziv za elektronsko izjašnjavanje članstva

Imajući u vidu trenutnu situaciju pandemije koronavirusa, te onemogućeno okupljanje većeg broja građana u zatvorenom prostoru, kao i činjenice da nije poznato do kada će navedena situacija trajati, a u cilju što skorijeg rješavanja pitanja u vezi sa Javnim servisima, temeljem odredbe člana 14. Poslovnika o radu Skupštine, pozivaju se članovi Skupštine AMUS-a da se izjasne da li su za, protiv ili suzdržani u odnosu na svaku od Odluka koje se odnose na tačke iz Poziva. 

Ovdje možete preuzeti Poziv za elektronsko izjašnjavanje, a u nastavku su materijali o kojima se potrebno izjasniti.

 1. Tačka 1. Zapisnik sa elektronske Skupštine od 18.06.2020. godine
 2. Tačka 2. i 3. Presuda Općinskog suda u Sarajevu

Molimo članove Skupštine AMUS-a da se najkasnije do 12.02.2021. godine do 12,00 sati putem zemaljske ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: skupstina@amus.ba, izjasne o svakoj tački posebno.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22