NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2021-02-22

AMUS danas počinje sa isplatama autorskih naknada iz Hrvatske

Stručna služba AMUS-a danas je počela sa isplatama autorskih naknada članovima AMUS-a po osnovu  ugovora o uzajamnom zastupanju (recipročnog ugovora) zaključenog 2016-te godine između AMUS-a, kao kolektivne organizacije iz Bosne i Hercegovine i HDS ZAMP-a, kao kolektivne organizacije iz Republike Hrvatske.

Navedena isplata odnosi se na autore muzičkih djela-članove AMUS-a koji su zaštitu svojih autorskih muzičkih prava i za teritorij Hrvatske povjerili AMUS-u. Imajući u vidu tu, kao i činjenicu da su AMUS i HDS ZAMP zaključili recipročni ugovor, navedenim članovima AMUS-a isplaćuju se autorske naknade.

Naknade se odnose na muzička djela članova AMUS-a čije je korištenje evidentirao HDS ZAMP na teritoriji Hrvatske u prvoj polovini 2018-te godine.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22