NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2021-04-05

Saopštenje

Broj: 0426-SS/21

Sarajevo, 05.04.2021. godine

 

Saopštenje za članstvo

Obavještavamo članstvo AMUS-a o donesenoj odluci Suda Bosne i Hercegovine, kojom se potvrđuje da je AMUS postupio u skladu sa navodima i održao Skupštinu 23.10.2019. godine na propisan način, međutim obzirom da ne postoje jasne zakonske odredbe koje uređuju ovo pitanje, koristi svoje zakonsko pravo na konačan stav najviših sudskih tijela Bosne i Hercegovine, kao i Evrope.

Bez obzira na pokrenute sudske postupke, AMUS postupa u potpunosti u skladu sa nalozima Instituta za intelektualno vlasništvo navedenim u donijetim Rješenjima, stoga ostaje nejsano zašto još uvijek Institut ne stavlja van snage donijeto Rješenje, jer ovaj postupak apsolutno nema veze sa radnjama Instituta izvršenim nakon održavanja Skupštine održane dana 23.10.2019. godine.

Napominjemo da Institut u svom izjašnjenju na upit Vijeća ministara nije dao odgovor na konkretno pitanje zašto zanemaruje Skupštinu održanu na dan 23.10.2019. godine. Dakle, Institut ne daje odgovor na suštinsko pitanje,  zašto se ne stavlja van snage Rješenje o oduzimanju licence, jer je AMUS postupio u cijelosti po nalozima Instituta i zašto Institut ignoriše elektronsku Skupštinu održanu u vrijeme proglašenog stanja prirodne i druge nepogode ( ovaj dio nema nikakve veze sa Statutom jer se radi o vanrednoj okolnosti ).

U prilogu dostavljamo odluku Suda BiH koja je donijeta na osnovu zahtjeva za vanredno preispitivanje podnijetog protiv presude Suda BiH, kojom je odbijena tužba protiv Rješenja Instituta kojim je naloženo AMUS-u, da izvrši izmjene poslovnika u smislu da tačno odredi kada se članovi mogu elektronski izjašnjavati, s tim da ne mogu donositi odluke na taj način, kada su u pitanju Statut i finansijski dokumenti.

Napominjemo da su ove odluke izgubile na svojoj važnosti, onog momenta, kada je održana Skupština dana 23.10.2019. godine, jer su se na istoj ispoštovale sve naredbe Instituta.

Naglašavamo i to da i u slučaju da su sve odluke bile pozitivne, Institut bi zbog trenutne situacije sa Ministarstvom pravde, ostao pri svom stavu, što je jasno i istakao u svojim mišljenjima, donijetim nakon Skupštine održane 23.10.2019. godine.

Sud BiH u konkretnom slučaju nije uzimao u obzir zakonske odredbe koje ne zabranjuju elektronsku Skupštinu, niti  važeći Poslovnik o radu Skupštine AMUS-a. Sud se bazirao na utvrđene finansijske nedostatke koje je AMUS otklonio, a Institut konstatovao u svom Izvještaju.

AMUS je postupio po nalogu Instituta – organizovao Skupštinu dana 23.10.2019. godine, ali obzirom da u BiH ne postoje jasne zakonske odredbe, niti praksa za postupanje, AMUS koristi sva zakonom zagarantovana prava kako bi u konačnici, radi budućih radnji znao pravilno postupati. 

AMUS može protiv ove odluke uložiti apelaciju Ustavnom sudu BiH i nakon toga apelaciju Sudu u Strazburu, a sve kako bi imao ustanovljenu praksu u poduzimanju radnji koje nisu izričito zakonom propisane.

U samoj presudi jasno se potvrđuje da je Skupština od 23.10.2019. godine, održana u skladu sa važećim Statutom i da ne postoji apsolutno niti jedan razlog da se ista smatra nevažećom.

Dakle, i dalje nije odgovoreno na osnovana pitanja i ponavlja se već rečeno, odnosno ostaje se u periodu prije 23.10.2019. godine, a ne periodu nakon 23.10.2019.godine. Institut prikazuje stanje kao da nikada nije bilo održane Skupštine, a AMUS ističe da je postupio u skladu sa nalozima Instituta. Institut uslovljava AMUS sa postupkom upisa kod Ministarstva pravde što niti jednom zakonskom odredbom nije predviđeno kao uslov – do danas AMUS nije dobio odgovor osim usmenog prijedloga da se održi nova Skupština – zašto kada ne postoji sudska odluka da je Skupština od 23.10.2019. godine ništava?

 

S poštovanjem,

Stručna služba AMUS-a

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22