NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2021-10-05

SAOPŠTENJE ZA ČLANSTVO I JAVNOST

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine upisalo organe Udruženja AMUS-a

Obavještavamo članstvo AMUS-a i javnost da je Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine izvršilo upis organa Udruženja AMUS-a u Registar udruženja.

Dana 24.06.2021. godine održana je redovna sjednica Skupštine AMUS-a na kojoj su izabrani organi Udruženja, te je u skladu sa nastalim promjenama AMUS podnio Zahtjev za upis promjena u Registar udruženja pri Ministarstvu pravde BiH.

05.10.2021. godine AMUS je zaprimio Rješenje po kome je Ministarstvo pravde BiH postupilo na način da je izvršilo upis predsjednika i potpredsjednika Skupštine, te organa upravljanja AMUS-a.

Još jednom se zahvaljujemo svim članicama i članovima AMUS-a koji su svojim prisustvom i učešćem na navedenoj sjednici doprinijeli pozitivnom ishodu i očuvanju AMUS-a kao kolektivne organizacije koja se bavi zaštitom autorskih muzičkih prava u Bosni i Hercegovini.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22